DATASKYDDSPOLICY

Senaste uppdatering: 2020-11-08.

 

 

Vid genomfört köp via kassan i SweetGeek.se webshop samtycker kunden till hantering av dennes personuppgifter enligt beskrivningen av hanteringen av personuppgifter nedan. Det är ej möjligt att lägga en order via SweetGeek.se kassa utan att samtycka till hanteringen av kundens personuppgifter då det skulle omöjliggöra hantering och leverans av ordern.

På vilket sätt får SweetGeek.se tillgång till kundens persondata?

SweetGeek får tillgång till kundens persondata på följande sätt:

1. Vi får persondata via cookies som samlar data, t.ex. IP-adresser och användardata om hur du använder vår webbutik. Denna cookie behövs för att kunna hantera och använda vår webbshop.
2. Via kassan där kunden uppger sin personuppgifter.

Vilka personuppgifter får SweetGeek tillgång till?
SweetGeek får tillgång till de personuppgifter kunden uppger i kassan (namn, adress, telefon och mobilnr, e-postadress och i vissa fall personnummer), köp-, betal- och orderhistorik, IP-adress samt hur kunden har använt vår webbutik och vilka sidor som besökts.

Hur använder SweetGeek kundens personuppgifter?
SweetGeek använder kundens personuppgifter för att kunna leverera kundens order samt i marknadsföringssyfte. Detta innebär att vi delar med oss av kundens personuppgifter till våra samarbetspartners som till exempel, men inte uteslutet till, leveransföretag som ska leverera beställningen och betalföretag som ska hantera betalning för en beställning samt e-posttjänster, Google, Facebook och Microsoft för marknadsföring.

Vi använder kundens personuppgifter, tillsammans med relevant partner, i följande syften:
1. För att kunna fullfölja leverans av beställda produkter till den adress kunden uppgett i kassan.
2. E-postadress för marknadsföring.
3. För att visa annonser på webbplatser anslutna till primärt Googles och Facebooks annonstjänster, men även andra sociala medier och webbannonsplatser.

Delning av data till tredjepart
För att kunna bedriva vår verksamhet, ta betalt för beställningar och leverera beställningar måste vi dela med oss av kunddata till tredje part och underleverantörer. Vi säljer aldrig kunddata till tredje part och delar endast med oss av kunddata i relevant syfte för vår verksamhet. När kunddata delas med tredje part skyddas kundens data av den partens dataskyddspolicy.

Postnord AB är de transportföretag som SweetGeek använder för att leverera beställningar till kunden. Postnord måste få tillgång till kunddata för att kunna leverera beställningar till rätt person och adress. 

The Rocket Science Group, LLC tillhandahåller en tjänst Mailchimp för sändning av nyhetsbrev via e-post. SweetGeek delar e-postadress, för- och efternamn med Mailchimp.

Facebook Ireland Limited tillhandahåller en annonseringstjänst via de social medierna Facebook och Instagram. SweetGeek delar endast e-postadress med Facebook och Instagram och e-postadressen används för direktmarknadsföring.

Google Ireland Limited tillhandahåller en annonseringsplattform och en statistikplattform. SweetGeek delar endast e-postadress och besöksdata med Googles annonseringsplattform och endast besöksdata med statistikplattformen (Google Analytics). E-postadressen används för direktmarknadsföring via Googles nätverk av annonsplatser. .

I enlighet med konsumentverkets regler om att företag får skicka adresserad reklam till personer där ett existerande kundförhållande finns kan kunddata komma att delas med en leverantör som tillhandahåller tjänster för adresserad direktreklam.

Hur skyddar SweetGeek kundens personuppgifter?
Dina personuppgifter skickas alltid krypterade med SSL via vår kassa och lagras säkert på vår server som övervakas av brandvägg och antivirusskydd. Servern står i en skyddad serverhall i Sverige.

Hur länge sparar SweetGeek kundens personuppgifter?

SweetGeek sparar kundens personuppgifter så länge vi har förmånen att ha kunden som kund för att kunna erbjuda god service till kunden i form av information angående beställningar och erbjudanden. Vi måste spara kundens person- och beställningsuppgifter i minst 10 år efter utgången av det år beställningen är gjord för att uppfylla kraven om arkivering i bokföringslagen.

Kan jag ändra min persondata och hur den används av SweetGeek?
Ja, du kan när som helst kontakta SweetGeek kundtjänst och få felaktig persondata ändrad eller begränsa dess användning t.ex. för marknadsföring. 10 år efter utgången av det år du gjort din beställning kan du även ta tillbaka ditt samtycke och få dina personuppgifter raderade hos SWeetGeek. På begäran är SweetGeek även skyldig att informera en kund om vilka personuppgifter som finns registrerade.

0